• Ana Sayfa
  • Mevzuat
  • Bilgi Bankası
  • Kurumsal
  • Haberler
  • Resim Galeri
  • Teşkilat Yapısı
  • İletişim

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

Birliğimiz;
Bursa ili İznik İlçesinde faaliyet göstermekte olup, Birlik üyeleri Boyalıca ve Elbeyli Belediyeleri ile Ömerli, Orhaniye, Çakırca, İnikli, Yörükler ve Tacir köyleridir.
Birlik meclis üyeleri;
Boyalıca Belediyesi’nden üç (3),
Elbeyli Belediyesi’nden üç (3),
Ömerli Köyü'nden beş (5),
Orhaniye Köyü’nden üç (3),
Çakırca Köyü’nden üç (3),
İnikli Köyü’nden iki (2),
Yörükler Köyü’nden bir (1),
Tacir Köyü’nden bir (1) olmak üzere
seçilmiş yirmibir (21) üye ve sekiz (8) doğal üye ile birlikte toplam yirmidokuz (29) üyeden teşekkül eder.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DUYURU
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Birliğimizin 2015 yılına ait I. Olağan Meclis toplantısı, aşağıdaki gündem çerçevesinde 8 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14:00’da İznik Ticaret Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya katılmanızı rica ederim.

Hasan AYDEMİR
Birlik Başkanı

GÜNDEM:
1- 2014 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
2- 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun İbrası
3- 2014 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Denetim Kurulunun İbrası
4- Damperli Kamyon Alımı Hususunun Görüşülmesi
5- İznik Barajı İnşaatı ile Sulaması Şebekesinin Yenilenmesi Konusu ile İlgili DSİ I. Bölge Müdürlüğü Yazısının Görüşülüp Karara Bağlanması


 

Mevzuat

6172 Sayılı Kanun İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Birlik Ana Statü İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Disiplin Yönetmeliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Belge Yönetmeliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Tahsilat Yönetmeliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Teşkilat Yönetmeliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Eylem Planı İznik Ova Köyleri Sulama Birliği


Bilgi Bankası

İznik Ova Köyleri Sulama BirliğiBursa İli Zeytin Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenerek Bazı Mikro Besin Elementi (Fe, Zn ve B) Noksanlıklarının Giderilmesi ve Besin Elementleri ile Kalite Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
(Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği Bursa İli Zeytin Bahçelerinde Bulunan Önemli Zararlılar ve Bunlarla Savaşım Olanakları...
(Uludağ Üniversitesi Ziraat  Fakültesi Bitki Koruma Bölümü)

Hakkımızda

İznik Ova Köyleri Sulama BirliğiÜye mahallî idareler sınırları içerisindeki tarımsal sulama faaliyetlerini yürütmek amacıyla Çakırca, İnikli, Orhaniye, Ömerli, Tacir ve Yörükler Köylerinin aldıkları karara binaen yapılan başvuru üzerine 25 Ağustos 2004 tarih ve 25564 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2004/7726 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kurulmuş olan Birliğimiz sonrasında Elbeyli ve Boyalıca Belediyelerinin de Birliğimize üye olmasıyla genişlemiş ve güç kazanmıştır.            
Devlet Su İşleri I. Bölge Müdürlüğü’nce 1985 yılında işletmeye açılan Boyalıca Pompaj Sulaması sulama tesislerini işletmek üzere Devlet Su İşleri I. Bölge Müdürlüğüyle 30 Aralık 2004 tarihinde imzalanan protokolle Boyalıca Pompaj Sulamasının işletmesini devralmıştır.

Vizyonumuz

İznik Ova Köyleri Sulama BirliğiMedeniyetlerin buluşma noktasında yer alan ve özel mikroklimatik bir tarım alanı olan zeytin ve üzümünün kalitesi herkesçe bilinen İznik’in ve Birlik bünyemizde yer alan İznik’e bağlı Elbeyli ve Boyalıca Beldeleri ile Orhaniye, Ömerli, Çakırca, Yörükler, İnikli ve Tacir Köylerinin yaşanabilir ve sürdürülebilir yerleşim yerleri olması için sınırlı kaynaklarıyla maksimum faydayı üretmek ve bu açıdan ülkenin faydalı bir kurumu olmaktır.

Misyonumuz

İznik Ova Köyleri Sulama BirliğiYasayla belirlenen mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçların karşılanmasında diğer kurumlarla olan hizmet çakışmalarını en aza indirerek kurum kaynaklarını öncelikli olarak tarımsal sulama hizmetlerine tahsis etmektir.  Böylece bu alandaki sorunları önemli ölçüde çözmek ve halkın mutluluğunu sağlamak temel amacımızdır. Bunun dışında yasayla belirlenen diğer görev alanlarındaki hizmetleri eşitsizlik ve adaletsizlikleri ortadan kaldırarak verimli ve etkili bir şekilde halkın yararına sunmaktır.

Faaliyet Alanları

İznik Ova Köyleri Sulama BirliğiBirliğin çalışma alanı, Birliğe üye mahallî idarelerin yetki alanları ile sınırlıdır. Ancak; Birliğin devraldığı sulama tesislerinin, Birliğe üye olmayan başka mahallî idarelerdeki alanları da kapsaması durumunda, “Sulama kanallarının hizmet alanları bölünemez ve işletmesi farklı kuruluşlara verilemez.” ilkesinden hareketle ve yetki kargaşasına yol açmamak amacıyla, üye olmayan mahallî idarelerdeki çiftçiler de, Birlik Meclisi’nce belirlenen esaslar dâhilinde ve ücret tarifesi karşılığında, Birliğin sulama faaliyetinden faydalanabilir.

Haberler

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

Birliğimizden Büyük Yatırım

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği, 2010 yılı I. Olağanüstü Meclis toplantısı Terfi Pompa İstasyonu yapımı gündemiyle 01 Mart 2010 Pazartesi günü yaptığı toplantı ile karar almasının ardından çiftçimize daha iyi bir hizmet sunmak gayreti ile geceli gündüzlü çalışması sonunda pompa istasyonunu hizmete açtı.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından büyük bir katılım ile yapılan Çakırca Sulama Pompası İstasyonu'nun açılış töreni göz doldurdu.
Birlik Başkanı Hasan Aydemir; “İstasyonun yaklaşık 500 bin liraya mal olduğunu ancak maliyetinin bağlantıları ve ekleriyle 1 milyon liraya yaklaştığını, bu istasyon ile B1 ana kanalından B2 ana kanalına su aktarılması yapılacağını, başta Elbeyli, Tacir, Yörükler ve İnikli olmak üzere tüm üye mahalli idarelerin sınırları içerisinde yer alan terfi hatlarda çekilen su sıkıntısına çözüm olacaktır. Amacımız kurulduğu günden beri randımanlı su verilemeyen Ömerli ve Orhaniye Terfi pompalarının sulama sahalarında ki su sıkıntısı çeken sulayıcı müstahsillerin sıkıntılarını gidermek, her gün bu kanallara su verilebilmesini sağlamaktır. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi

Resim Galeri

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği
İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

Teşkilat Yapısı

İznik Ova Köyleri Sulama Birliği

Birlik İletişim Bilgileri

Mahmut Çelebi Mh. Belediye İş hanı A Blok Kat 1   No: 16-17     İznik/BURSA,   
Tel: 0 224 7577689
Fax: 0 224 7577688
bilgi@iznikoksb.gov.tr                    www.iznikoksb.gov.tr